top of page

RODO

Regulamin Ochrony Danych Osobowych (RODO) - Sklep Internetowy "KAATSU POLSKA"

 1. Wprowadzenie

  1. Niniejszy regulamin dotyczy przetwarzania danych osobowych przez sklep internetowy "KAATSU Polska" z siedzibą w ABD Sp. z o.o. ul. Przylep-Spokojna 3A, 66-015 Zielona Góra, zarejestrowany pod numerem NIP: 929-186-19-57

  2. Administrator danych osobowych: "KAATSU Polska"

  3. Kontakt z administratorem danych:

 2. Cele przetwarzania danych osobowych

  1. Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia zakupów oraz dostarczenia produktów do Klienta.

  2. W przypadku wyrażenia zgody, dane osobowe mogą być wykorzystywane do celów marketingowych, w tym przesyłania informacji o nowościach, promocjach i ofertach specjalnych.

 3. Podstawa prawna przetwarzania

  1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Klienta lub w celu wykonania umowy zawartej z Klientem.

  2. W przypadku wykorzystania danych osobowych do celów marketingowych, podstawą przetwarzania może być uzasadniony interes Administratora lub zgoda Klienta.

 4. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

  1. W ramach sklepu internetowego przetwarzane mogą być następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, numer telefonu.

 5. Okres przechowywania danych

  1. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane.

  2. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, dane zostaną usunięte w terminie 30 dni od momentu otrzymania żądania wycofania zgody.

 6. Prawa Klienta

  1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia.

  2. Klient ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz do przenoszenia danych do innego administratora.

  3. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.

 7. Bezpieczeństwo danych osobowych

  1. Administrator podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych.

 8. Cookies

  1. Sklep internetowy "KAATSU Polska" może używać plików cookies w celu poprawienia funkcjonalności strony internetowej oraz analizy zachowań Klientów.

 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  1. Korzystając z serwisu internetowego sklepu "KAATSU Polska" oraz dokonując zakupów, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.

 10. Zmiany w regulaminie

  1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej sklepu.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.02.2024.

bottom of page